Gud är vår styrka!

Blogg Dag 2 – Johannes och Benjamin

Vi började dagen med att ha en frukost tillsammans innan vi hade en kort andakt med lovsång och Ackie som delade från Filipperbrevet. Vi åkte sedan till kyrkan vi samarbetar med och de introducerade oss till stället genom att prata om kulturen i området. Vi fick äta en fantastisk måltid tillsammans med familj och vänner i Kristi kropp. På eftermiddagen började förberedelserna inför kvällens ungdomsmöte. Vi övade drama och ställde i ordning stolar.

På kvällen kom ungdomar från flera kyrkor i området och vi startade med våran traditionella intro dans. Ackie delade ett ord och vi sjöng lovsång på tre olika språk. Alfons och Avalone delade vittnesbörd om hur de mött Gud.

Om vi är svaga så kan Kristi kraft vila över oss så ni får gärna be att vi får lära oss att inte lita på våran egen styrka.

All välsignelse och vi är tacksamma för era böner,

Dio ti ami y benedica